اپیزود ۰۵

نمایشگاه گروهی
۱۸ بهمن  —  ۹ اسفند، ۱۳۹۸
-1 × Underground

«اپیزود» عنوان سلسله‌نمایشگاه‌های گروهی گالری محسن است که به نمایش آثار هنرمندان جوان و نوظهور در عرصه‌ی هنرهای معاصر اختصاص دارد و حامل زبان روایی نسل نو و دغدغه‌های تصویری ‌منحصر به‌ ایشان است. «اپیزود» در  دو نوبت تابستان و زمستان در هر سال برگزار می‌شود. شماره‌ی پنجم این نمایش با نام «اپیزود ۰۵» پیرو رویکرد شماره‌های پیشین در بیان استعدادهای جوان و کم‌تر دیده‌شده شکل گرفته اما با فراغت موضوع گردآوری شده است.  ترلان تبار، محسن حصاری، محمود حق‌وردی‌لو، محمد رامشه، مائده سالار، آرمین عالیان، هما عبدالهی، آتنا فریدونی، امیر کریمی، مهدیه کواکب پناه، ندا میرحسینی، زهرا نوری زنوز و ابوالفضل هارونی هنرمندان حاضر در «اپیزود  ۰۵»اند.

طراحی‌های ارائه‌شده در «اپیزود ۰۵»  با تنوع نگاه در تکنیک‌ و مدیوم‌، هم‌زیستی و هم‌نشینی امور متضاد، طبیعت فراموش‌شده و الحان فانتزی در عالم واقع را یادآوری می‌کنند. رنگ‌های سخت، خفه و رنجور در کنار رنگ‌آمیزی‌های نرم، رها و مطمئن و نمایش همزمان بدن‌های ایزوله‌شده و فضاهای جامانده، بی‌رمق و مسکوت در معیت قاب‌های پرشور و سرزنده و رنگین نشان از تضادی ملموس  دارد که برگرفته از اطراف و اکناف‌ است.

این قاب‌ها روایت‌هایی مختلف که گویی از داستان‌های اسطوره‌ای، پرده‌‌های سینما، تیتر روزنامه‌ها یا آلبوم‌های خانوادگی گریخته باشند را لابه‌لای داستان‌های انفعال تا اختیار و خودآگاهی ذهن برنشانده و ترسیم کرده است؛ روایت‌هایی که هرگز پیش‌پا‌افتاده و مستعمل نمی‌شوند.

مجموعه‌ها