ظرف از جنس مظروف مهسا الف | منفی یک ۲۴ آبان  —  ۱۳ آذر، ۱۳۹۸

آرتیسیما ۲۰۱۹ مجید بیگلری آرت‌فر ۱۰ آبان  —  ۱۲ آبان، ۱۳۹۸