تیر آرت‌فر آنلاین نمایشگاه گروهی آرت‌فر ۶ مرداد  —  ۱۷ مرداد، ۱۳۹۹

باز خواهم گشت مجتبی امینی ۳ مرداد  —  ۲۲ مرداد، ۱۳۹۹

دوست و دشمن محمود بخشی | پلاک ۲۰ تیر  —  ۲۴ مرداد، ۱۳۹۹