نمایش سه نفره‌ | عماد انوشیروانی، آزاده باربد و امید مهدی‌زاده نمایشگاه گروهی | منفی یک ۱۸ مرداد  —  ۳۰ مرداد، ۱۳۹۸

نمایش دونفره | مهدی خندان و وحید دشتیاری نمایشگاه گروهی | منفی یک ۴ مرداد  —  ۱۶ مرداد، ۱۳۹۸