اپیزود ۰۶ نمایشگاه گروهی | منفی یک ۴ مهر  —  ۱۶ مهر، ۱۳۹۹