اپیزود 04 نمایشگاه گروهی | منفی یک ۸ شهریور  —  ۲۹ شهریور، ۱۳۹۸

آنسین آمستردام ۲۰۱۹ نمایشگاه گروهی ۲۹ شهریور  —  ۳۱ شهریور، ۱۳۹۸

فوتوفرز شانگهای ۲۰۱۹ نمایشگاه گروهی آرت‌فر ۲۹ شهریور  —  ۳۱ شهریور، ۱۳۹۸

کانتمپورری استانبول ۲۰۱۹ نمایشگاه گروهی آرت‌فر ۲۱ شهریور  —  ۲۴ شهریور، ۱۳۹۸