درباره


 
گالری محسن در دی‌ماه سال ۱۳۸۸ با هدف نمایش جریان روز هنر معاصر با رویکردی بینارشته‌ای تاسیس شد. گالری می‌کوشد با برپایی منظم نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی، برگزاری گفت‌وگوها و نشست‌های تخصصی، شرکت در آرت‌فرها و انتشار کتاب، مجله‌ی تخصصی و سالنامه‌ی داخلی، ضمن همراهی با هنرمندان و تعامل با کیوریتورها، منتقدان و مجموعه‌داران به تبادل با سطح گستردهای از مخاطبان و ارتباط موثر با عرصه‌ی بین‌المللی هنرهای تجسمی بپردازد.
 
در کنار سالن اصلی گالری (منفی‌یک)، پروژه‌های محسن از سال ۱۳۹۴ در قالب سه فضای «پاسیو»، «حیاط» و «بام» با هدف به چالش کشیدن شیوه‌ی عرفی نمایش آثار هنری در چاردیواری سفید بنا گذاشته شد تا ضمن ترغیب هنرمندان علاقه‌مند به هنرهای چیدمانی و چندرسانه‌ای، مخاطبان را نیز به تجربه‌ای دیگر در فضایی انعطافپ‌ذیرتر دعوت کند.