امیر کریمی

امیر کریمی (م. ۱۳۶۶، تهران، ایران) فارغ‌التحصیل دانشکده‌ی هنر تهران در رشته‌ی گرافیک است. او تاکنون دو نمایشگاه انفرادی برگزار و در چند نمایشگاه گروهی شرکت کرده است. کریمی در تهران زندگی و کار می‌کند.


«دلخوشی بی‌‌اساس»

در دنيايی كه انسان‌ها مطيع ذهن و دلخوشی‌های كاذب هستند، زيبا و عادی جلوه دادن رفتارهای توخالی و بی‌‌اساس به موضوعات، امری درست و به‌‌روز تلقی مي‌‌شود. شايد طبيعت، بهترين كمك برای شروع تغيير از تاريكی به روشنایی باشد. مشغولیتی که حس تضاد را در ذهن ایجاد کند، تلاش در اين تجربه‌ها بوده است.

Amir Karimi, untitled, from “Delusion” series, oil on paper, 18.5 x 26 cm, 2019
Amir Karimi, untitled, from “Delusion” series, oil on paper, 23.5 x 19.5 cm , 2020
Amir Karimi, untitled, from “Delusion” series, oil on paper, 24 x 34 cm, 2019
Amir Karimi, untitled, mixed media on paper, 30 x 24 cm 2019
Amir Karimi, untitled, from “Delusion” series, oil on paper, 20 x 28 cm, 2020
Amir Karimi, untitled, from “Delusion” series, oil on paper, 19.5 x 28 cm, 2020
Amir Karimi, untitled, oil on paper, 24 x 34 cm, 2019
Amir Karimi, untitled, from “Delusion” series, oil on paper, 29.5 x 40 cm, 2019
Amir Karimi, untitled, from “Euphoria” series, mixed media on paper 29.5 x 39.5 cm, 2019
Amir Karimi, untitled, from “Delusion” series, oil on paper, 39 x 30 cm, 2020
Amir Karimi, untitled, from “Euphoria” series, mixed media on paper 24 x 34 cm, 2019
Amir Karimi, untitled, from “Euphoria” series, oil on paper, 23 x 33 cm, 2019
Amir Karimi, “Episode 05” a group exhibition, installation view, 2020