محمود حق وردی‌لو

محمود حق‌وردی‌لو (م. ۱۳۶۳، کرج، ایران) فارغ‌التحصیل دانشگاه علم و فرهنگ در رشته‌ی نقاشی است. او تاکنون یک نمایشگاه انفرادی در تهران و سه نمایشگاه انفرادی در استان البرز برگزار و در چند نمایشگاه گروهی شرکت کرده است. حق‌وردی‌لو در استان البرز زندگی و کار می‌کند.


غرق شدن در خود و در جمع تهی بودن،

مابین حقیقت و رویا ایستادن.

این تصاویر در پی امری نو نیستند:

تنها وضعیت آخرالزمانی فردی را نشان می‌دهند که منتظر فاجعه است.

Mahmood Haqverdilo, untitled, oil on canvas, 115 x 143 cm, 2019
Mahmood Haqverdilo, untitled, pencil on paper, 50 x 70 cm, 2016
Mahmood Haqverdilo, untitled, pencil on paper, 70 x 100 cm, 2016
Mahmood Haqverdilo, untitled, oil on canvas, 100 x 150 cm, 2019
Mahmood Haqverdilo, “Episode 05” a group exhibition, installation view, 2020