ندا میرحسینی

ندا میرحسینی (م. ۱۳۷۴، تهران) فارغ‌التحصیل دانشگاه هنر تهران در رشته‌ی نقاشی است. او تاکنون در چندین نمایشگاه گروهی شرکت کرده است. میرحسینی در تهران زندگی و کار می‌کند.


خانه‌های در تصویر، خانه‌ی من و یا دوستان و اطرافیان من است. جاهایی که هرروزه در آن‌ها رفت و آمد می‌کنم. طراحی برای من شیوه‌‌ی دقیق شدن در این رفت و آمدها و هم‌چنین روشی است برای یافتن رابطه‌ی میان افراد و اشیای درون این خانه‌ها. من با طراحی به دنبال پیدا کردن چگونگی ارتباط آن‌ها با فضا و نشان دادن زندگی هرروزه‌مان هستم. اشیا و یا انسان‌ها اجزایی جدانشدنی از این خانه‌ها هستند و جایگاه یکسانی دارند و من تلاش می‌کنم با ایجاد فضاهایی کم‌کنتراست و با توجه به نور ــ که عامل مشترک درون خانه است ــ آن‌‌ها را در خانه حل و به هم متصل کنم. کنتراست رنگی و نوری کم در کارهای من برای ایجاد هماهنگی و عدم تمایز بین اجزاء این خانه‌هاست. من تلاش می‌کنم در طراحی‌هایم در‌هم تنیدگی این سه عنصر خانه، شیء، انسان را نشان دهم که هیچ‌یک بر دیگری ارجحیت نداشته باشد. این درهم تنیدگی برای من همان خانه است.

Neda Mirhosseini, “Armin and Raoof’s House”, color pencil on cardboard, 130 x 150 cm, 2019
Neda Mirhosseini, “Studio”, color pencil on cardboard, 130 x 150 cm, 2018
Neda Mirhosseini, “Studio”, color pencil on cardboard, 70 x 90 cm, 2019
Neda Mirhosseini, “Grandmother’s House”, color pencil on cardboard, 70 x 90 cm, 2019
Neda Mirhosseini, “Grandmother’s House”, color pencil on cardboard, 70 x 90 cm, 2019
Neda Mirhosseini, “Episode 05” a group exhibition, installation view, 2020