ترلان تبار

ترلان تبار (م. ۱۳۶۲، قزوین، ایران) فارغ‌التحصیل دانشگاه هنر تهران در رشته‌ی نقاشی است. او تاکنون یک نمایشگاه انفرادی برگزار کرده و آثارش در چند نمایشگاه گروهی به نمایش در آمده است.


«یادزدودگی»

یادزدودگی، صورتی از اختلال‌ حافظه و ناتوانی در به‌یادآوردن کل یا بخشی از تجربه‌های گذشته است. یادآوری آن‌چه که زمانی بر ذهن آشکار بوده، تحت فشار ناخودآگاه، دشوارتر می‌شود.

Tarlan Tabar, “Party”, from “Amnesia” series, marker on cardboard. 70 x 100 cm, 2020
Tarlan Tabar, “Velvet glove”, from “Amnesia” series, marker on cardboard. 70 x 100 cm, 2020
Tarlan Tabar, “Tonsil”, from “Amnesia” series, marker on cardboard. 29.7 x 42 cm, 2020
Tarlan Tabar, “Enghelab Square”, from “Amnesia” series, marker on cardboard. 29.7 x 42 cm, 2020
Tarlan Tabar, “Episode 05” a group exhibition, installation view, 2020