زهرا نوری زنوز

زهرا نوری زنوز (م. ۱۳۶۵، تهران، ایران) فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه هنر تهران در رشته‌ی نقاشی است. او تاکنون چهار نمایشگاه انفرادی در تهران و شیراز و چندین نمایشگاه گروهی برگزار کرده است. نوری در تهران زندگی و کار می‌کند.


«شناگران»

انسان و طبیعت دو عنصر اصلی و تکرارشونده در اکثر مجموعه‌نقاشی‌های من هستند. در آثار حاضر، فضای گیاهی با حضور هندسی یک استخر شکسته شده است؛ استخری کوچک و تنگ که انسانی در آن در حال شنا یا شاید غرق شدن است. انگار طبیعتی مصنوعی برای خود مهیا کرده و خودخواسته در آن محصور شده است. ماندن و سکون در این فضای تاریک و آرام درست مثل یکی از اجزای تشکیل‌دهنده‌ی یک نمایشِ از پیش تعیین‌شده.

Zahra Nouri Zonouz, untitled, acrylic on cardboard, 50 x 70 cm, 2019
Zahra Nouri Zonouz, untitled, acrylic on cardboard, 50 x 70 cm, 2019
Zahra Nouri Zonouz, untitled, from “Swimmers” series, acrylic on cardboard, 50 x 70 cm, 2019
Zahra Nouri Zonouz, untitled, from “Swimmers” series, acrylic on cardboard, 50 x 70 cm, 2019
Zahra Nouri Zonouz, untitled, from “Swimmers” series, acrylic on cardboard, 50 x 70 cm, 2019
Zahra Nouri Zonouz, untitled, from “Swimmers” series, acrylic on cardboard, 50 x 70 cm, 2019
Zahra Nouri Zonouz, “Episode 05” a group exhibition, installation view, 2020