آرمین عالیان

آرمین عالیان (م. ۱۳۷۱، مشهد، ایران) فارغ‌التحصیل دانشگاه هنر تهران در رشته‌ی نقاشی است. او تاکنون یک نمایشگاه انفرادی برگزار و در چندین نمایشگاه گروهی شرکت کرده است. عالیان در تهران زندگی و کار می‌کند.


«جایی در میان»

مواجهه با طبیعت تنها محدود به آنچه به چشم می‌بینیم نیست، بلکه تاریخ نهان در طبیعت و آنچه در ذهن داریم نیز در آن دخیل است. تصاویر معاصر ما که به تاریخ ما متصل‌اند، نتوانسته‌‌اند گفت‌وگویی جدی در جهان ایجاد کنند. آن‌ها از همه‌‌چیز می‌گویند. تکنیک‌های‌شان منشأ اروپایی دارند و مفاهیم‌شان هیچ معنای واقعی و هیچ ارتباطی با جامعه‌ی ایران ندارند.

در ابتدای پروژه اخیرم، به شکافی اندیشیدم که بین «دیدن تصاویر از طریق چشم» و «تصور کردن آن‌ها در ذهن» وجود داشت. در تجربه‌ی هنری‌ام، همیشه سعی کرده‌‌ام راهی برای نشان دادن هویتم پیدا کنم و با مفاهیم گسترده‌‌ی اجتماعی یا تاریخی کشورم ارتباط برقرار کنم. تکنیک غالب در آخرین مجموعه‌‌ام، «جایی در میان»، مداد رنگی است. از کولاژ برای نمایش اشیاء جداافتاده‌ای استفاده می‌‌کنم که ارتباطی با دنیای واقعی ندارند. علاوه بر این، با تنظیم سطوح با مواد مختلف، سعی کرده‌‌ام چشم‌‌انداز را مختل کنم. با اینکه منظره خلق می‌کنم، معتقدم آن‌ها از طبیعت نمی‌گویند. تصاویر من تاریخ و اعتبار خود را از دست داده‌‌اند، چراکه به جغرافیای خاصی تعلق ندارند. من از کوه‌ها، دریاها و جنگل‌‌ها به‌مثابه روایتی از کشور و زندگی‌‌ام استفاده می‌کنم، گرچه برخی از این عناصر را به چشم ندیده‌‌ام. این اشیاء ارتباط خود را با اصل خود از دست داده‌‌اند، درست مانند فرهنگ و زندگی خود ما.

Armin Alian, “I Won’t Believe It”, From “A Place In-Between” series, color pencil on cardboard, 50 x 42 cm, 2020
Armin Alian, “Discovered”, From “A Place In-Between” series, Collage, marker on cardboard, 50 x 42 cm, 2020
Armin Alian, “An Invitation”, From “A Place In-Between” series, collage, color pencil and marker on cardboard, 68 x 70 cm, 2020
Armin Alian, “You Promised Me”, From “A Place In-Between” series, collage, color pencil and marker on cardboard, 80 x 58 cm, 2020
Armin Alian, “Foreshock 04”, from “A Place In-Between” series, collage , color pencil and marker on cardboard, 80 x 110 cm, 2020
Armin Alian, “Episode 05” a group exhibition, installation view, 2020