محسن حصاری

محسن حصاری (م. ۱۳۶۵، تهران، ایران) فارغ‌التحصیل دانشگاه سوره تهران در رشته‌ی نقاشی است. او تاکنون در چند نمایشگاه گروهی شرکت کرده است. حصاری در کرج زندگی و کار می‌کند.


«سرباز»

کشکک‌‌ها میان چکمه‌‌ها خرد شد‌‌ه‌‌اند و اتاق صدای دم سرد حبس‌‌شده می‌دهند. در یک فاصله‌ی کوتاه اتفاق افتاد. میان از این صندلی تا آن صندلی. روی سفیدی آماس‌‌کرده بر رومیزی، بر فنجان‌ها، بر قاب‌های عکس و لباس‌های دیگر خالی و آن‌وقت نشاط از رنگ‌ها می‌بارد و طناب‌ها می‌رقصند و کلیدها فشرده می‌شوند و فلزها نرم می‌شوند. کشاله‌ها ساییده می‌شوند و کشکک‌ها خرد می‌شوند.

Mohsen Hesari, untitled, from “Soldier” series, acrylic and oil on canvas, 95 x 115 cm, 2018
Mohsen Hesari, untitled, from “Soldier” series, acrylic and oil on canvas, 95 x 115 cm, 2018
Mohsen Hesari, untitled, from “Soldier” series, acrylic and oil on canvas, 95 x 115 cm, 2018
Mohsen Hesari, untitled, from “Soldier” series, acrylic and oil on canvas, 95 x 115 cm, 2018
Mohsen Hesari, untitled, from “Soldier” series, acrylic and oil on canvas, 95 x 115 cm, 2018
Mohsen Hesari, “Episode 05” a group exhibition, installation view, 2020