ابوالفضل هارونی

ابوالفضل هارونی (م. ۱۳۷۷، تهران، ایران) دانشجوی دانشگاه هنر تهران در رشته‌ی نقاشی است. او تاکنون در چند نمایشگاه گروهی شرکت کرده است. هارونی در حال حاضر در تهران زندگی و تحصیل می‌کند.‌

Abolfazl Harouni, untitled, from “Tehran’s Surface” series, color pencil on paper, 21 x 18 cm, 2019
Abolfazl Harouni, untitled, from “Tehran’s Surface” series, color pencil on paper, 27 x 19 cm, 2019
Abolfazl Harouni, untitled, from “Tehran’s Surface” series, color pencil on paper, 27 x 22 cm, 2019
Abolfazl Harouni, untitled, from “Tehran’s Surface” series, color pencil on paper, 27 x 21 cm, 2019
Abolfazl Harouni, untitled, from “Tehran’s Surface” series, color pencil on paper, 26 x 19 cm, 2019
Abolfazl Harouni, untitled, from “Tehran’s Surface” series, color pencil on paper, 24 x 19 cm, 2019
Abolfazl Harouni, “Episode 05” group exhibition, installation view, 2020