مائده سالار

مائده سالار (م. ۱۳۷۰، آمل، ایران) فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه سوره تهران در رشته‌ی نقاشی است. سالار در تهران زندگی و کار می‌کند.


فی‌البداهه ترکیبی‌ست که در فارسی و عربی در یک معنا استفاده می‌شود؛ در معنای درلحظه‌بودن، بی‌درنگی و هرآنچه از ناخودآگاه می‌آید. برای من کار هنری معادل فی‌البداهه است: بدون هیچ پیش‌طرح یا تاکتیک از پیش تعیین‌شده، لحظه‌ای که ظاهر شدن نامحسوسات جای تجربه‌ی زیسته را می‌گیرد. مشابه کاری که پیشگو و جادوگر می‌کنند. آن‌ها جایی یا اتفاقی را پیش‌بینی می‌کنند بی‌آنکه مترادف واقعی آن را تجربه کرده باشند. هنر در هر شکل و معنایی ظاهر کردن این نادیده‌هاست. اثر هنری در دقایقی که هنرمند بر آن اشرافی ندارد عینیت پیدا می‌کند و اگر جز این بود جادویی در هنر وجود نداشت. مجموعه‌طراحی‌های من در طی این سال‌ها با این منطق خلق شده‌اند که اول از همه خودم را غافلگیر کنند. از جایی می‌آیند که من نمی‌دانم کجاست و از نقطه‌ای که ثبت شدند به عنوان واقعیتی موجود برای من و بیننده قابل درک می‌شوند.

Maede Salar, untitled, mixed media, 34 x 43 cm, 2018
Maede Salar, untitled, mixed media, 34 x 42 cm, 2018
Maede Salar, untitled, mixed media, 43 x 34 cm, 2017
Maede Salar, untitled, mixed media, 42 x 34 cm, 2018
Maede Salar, untitled, mixed media, 42 x 34 cm, 2018
Maede Salar, untitled, mixed media, 43 x 34 cm, 2017
Maede Salar, untitled, mixed media, 48 x 30 cm, 2018
Maede Salar, untitled, mixed media, 48 x 30 cm, 2017
Maede Salar, untitled, mixed media, 39 x 48 cm, 2017
Maede Salar, untitled, mixed media, 41 x 50 cm, 2018
Maede Salar , untitled, mixed media, 41 x 50 cm, 2018
Maede Salar, “Episode 05” a group exhibition, installation view, 2020