کارخانه ۰۳

نمایشگاه گروهی
۲۰ تیر  —  ۱ مرداد، ۱۳۹۹
-1 × Underground

«کارخانه» عنوان یکی از مجموعه‌نمایشگاه‌های گروهی گالری محسن است که تابستان هر سال با تمرکز بر نمایش آثار درحال‌انجام یا کم‌تر دیده‌شده‌ی برخی از هنرمندان گالری و نیز ارائه‌ی آن دسته از آثار که در آرت‌فرها و نمایشگاه‌های بین‌المللی از دید و منظر مخاطبان، مجموعه‌داران، کیوریتورها و منتقدان جا مانده‌اند برگزار می‌شود. این سومین شماره‌ی کارخانه است و به ارائه‌ی آثاری از ساسان ابری، مهرداد افسری، مجتبی امینی، امیرحسین بیانی، مجید بیگلری، آریا تابندهپور، گوهر دشتی، امیرحسین زنجانی و سیدمحمد مساوات با رویکردها، مدیوم‌ها و دغدغه‌های منحصر به خودشان اختصاص دارد.

مجموعه‌ها