آرایه

امیرحسین زنجانی

امیرحسین زنجانی را بیش‌تر با جسارت عیانی که در رنگ‌گذاری دارد به خاطر می‌آوریم. اثر «کفش‌ها» از مجموعه «آرایه» در ادامه‌ی مجموعه‌ی «میلیتاریسم» آفریده شده و با ضربات سریع قلم و لکه‌های کِش‌آمده‌ی رنگ، بیانگر یک محتوای جدید ‪و متفاوت از ماهیت نمایه‌ای عکس است. فرم در این‌جا از میان رفته و در عوض نقاشی به سمت انتزاعی شدن پیش رفته است. زنجانی با نشاندن همان فیگور نظامی‌مآب همیشگی نقاشی‌هایش در پیش‌زمینه و مدفون کردن پس‌زمینه‌ی تصویر با رنگ، هر حدس و گمانی را نسبت به روایت تصویر دشوار می‌کند‬‬‬.‬‬‬‬‬

Amir-Hossein Zanjani, “Shoes”, from “Array” series, oil on canvas, 150 x 200 cm, frame size: 158 x 208 cm, 2020
Amir-Hossein Zanjani, “Array” series, Factory 03, installation view, 2020