دوست و دشمن

محمود بخشی
۲۰ تیر  —  ۲۴ مرداد، ۱۳۹۹

گالری محسن نمایشگاه انفرادی محمود بخشی را با عنوان «دوست و دشمن» در تابستان ۱۳۹۹ برگزار می‌کند. این نمایشگاه شامل ۸ پروژه است که با لحنی کنایی و گروتسک به بررسی نقش هنرمند در جامعه و مسئولیت‌پذیری او نسبت به پیامدهای اجتماعی آثارش می‌پردازد. این نمایشگاه در قالب فضای موقت «پلاک» پروژه‌های محسن در ساختمانی در مرکز شهر تهران چیدمان شده است. محمود بخشی در این نمایشگاه فارغ از یک هنرمند تجسمی، در نقش یک مستندساز و بایگانی‌کننده حاضر می‌شود.

مجموعه‌ها