چیزهای میانی

محمود بخشی

در میانه‌ چیزی بودن عموما به معنای بودن در مسیری میان نقطه‌ی شروع و نقطه‌ی پایان یا نقطه‌ اوج و نقطه‌ افول است. این پروژه پیش‌تر در سال ۱۳۹۴ در میانه‌ی زندگی حرفه‌ای محمود بخشی در رایس آکادمی آمستردام و در مواجهه با بحران‌های خاورمیانه شکل گرفته و به نمایش درآمده است. این پروژه کلیشه‌هایی داشت که بر آن‌ها کلماتی چون خاورمیانه، میان‌مایه، انگشت میانی، طبقه‌ی متوسط، میانه‌ی زندگی حرفه‌ای و میان‌سالی نقش بسته بود. در این نمایشگاه این کلیشه‌ها به شیوه‌ای تازه به صورت غلطک چاپ ارائه می‌شود که یادآور منشور کوروش است. این منشور حاوی روایتی از فتح بابل به دست کوروش است که با گفتاری در مورد جنایت‌های نبونایید آغاز می‌شود وسپس او ، با زبان اول شخص می¬گوید که صلح و آرامش را در سراسر قلمروی خود تضمین کرده است.
این مجموعه در دو بخش ارائه شده است: یکی نمایش غلطک‌های چاپ که به شیوه‌ی موزه‌ای بر پایه‌هایی تعبیه‌ شده‌اند و دیگری چاپ‌هایی از این غلطک‌ها بر کاغذ که روی دیوار نصب شده‌اند. کلیشه‌ها در نسخه‌ی اولیه‌ی این مجموعه که در هلند به نمایش درآمد سلسله‌وار تکثیر شده و بر زمین پهن شده بودند و مخاطب می‌توانست روی آن‌ها گام بردارد. در این نمایش، همان کلیشه‌ها در قالب غلطک و همچون اشیائی گرانبها مراقبت و نگهداری شده‌اند. در مقابل، کلمات چاپ‌شده به اندازه‌ی ماهیت غلطک‌ها ناب نیستند و در فرایند تکثیرشان کاستی‌هایی به چشم می‌خورد.

Mahmoud Bakhshi, from “Middle Things” project, printmaking roller (iron, vinyl carbonate, teflon, silicone and plastic), various sizes, 2015 – 2020
Mahmoud Bakhshi, from “Middle Things” project, printmaking roller (iron, vinyl carbonate, teflon, silicone and plastic), various sizes, 2015 – 2020
Mahmoud Bakhshi, from “Middle Things” project, printmaking roller (iron, vinyl carbonate, teflon, silicone and plastic), various sizes, 2015 – 2020
Mahmoud Bakhshi, from “Middle Things” project (detail), printmaking roller (iron, vinyl carbonate, teflon, silicone and plastic), various sizes, 2015 – 2020
Mahmoud Bakhshi, from “Middle Things” project (detail), printmaking roller (iron, vinyl carbonate, teflon, silicone and plastic), various sizes, 2015 – 2020
Mahmoud Bakhshi, from “Middle Things” project, cylinder printing on paper, edition of 50, 52 x 35 cm, 2015 – 2020