دیوار بهمن

محمود بخشی

سیگار بهمن کالایی با کیفیت پایین است که در حلقه های روشنفکری ایرانی محبوبیت بسیار دارد. بهمن یازدهمین ماه تقویم ایرانی و همچنین نام سینمای معروفی در تهران («کاپری» سابق) است که در مجاورت دانشگاه تهران قرار دارد. مالک این سینما، مهدی میثاقیه تهیه‌کننده و کارگردان مشهور قبل از انقلاب بود که با فیلم‌های «گوزن‌ها» و «سلطان قلب‌ها» شناخته می‌شود. «کاپری» در بحبوحه‌ی انقلاب به آتش کشیده می‌شود و بعدتر با نام «بهمن» به فعالیت ادامه می‌دهد.
«دیوار بهمن» به ارتفاع بیش از ۴ متر و از جنس آهن گالوانیزه، بر اساس سازه‌ی فلزی بکار رفته در چیدمان‌های قبلی هنرمند با سیگار بهمن ساخته شده است. ساختار هندسی این چیدمان از نسخه‌ نازل زیبایی‌شناسی هندسی معماری سنتی ایران، به سازه‌ای نظامی شباهت پیدا کرده و با نشستن بر بخشی از فضای بیرونی ساختمان چهره‌ای دیگر به خود گرفته است؛ اگرچه در نهایت فاقد پیشینه‌ی نشانه‌شناسی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی‌ و ‌هنریِ شکل‌دهنده‌اش و درعوض واجد بطالت و خودپرسشگری است.
تکه‌های «دیوار بهمن» که صفحه‌ی استوانه‌ای نگه‌دارنده‌ی قطعات آن در ورودی اصلی ساختمان قرار دارد، در فرایندی پرزحمت شکل گرفته و عامدانه خام و فاقد صورت‌بندی نهایی است تا حکایت‌گر فرایندی عبث باشد و به پرسشگری میان دو مفهوم متضاد امکان و بیهودگی در روند کار هنری بپردازد.

Mahmoud Bakhshi, from “Bahman wall” project, installation of 8 pieces, galvanized sheet, size: each 126 x 120 x 64 cm, overall size: 480 x 240 cm, edition of 80 (10 x 8) + 8 AP, 2020
Mahmoud Bakhshi, from “Bahman wall” project (detail), installation of 8 pieces, galvanized sheet, size: each 126 x 120 x 64 cm, overall size: 480 x 240 cm, edition of 80 (10 x 8) + 8 AP, 2020
Mahmoud Bakhshi, from “Bahman wall” project (detail), installation of 8 pieces, galvanized sheet, size: each 126 x 120 x 64 cm, overall size: 480 x 240 cm, edition of 80 (10 x 8) + 8 AP, 2020
Mahmoud Bakhshi, from “Bahman wall” project, installation , galvanized sheet, size: 62 x 65 x 88 cm, 2020
Mahmoud Bakhshi, from “Bahman Wall” project, installation view, 2020