ضد عفونی

محمود بخشی

پرفورمنس «ضدعفونی» درباره پشت نقاب رفتن و توهم مسئولیت‌پذیری و مدیریت در آشفتگی ناشی از هر پاندمی است. محمود بخشی از یک سو با پوشیدن حائلی، میان خود و مخاطبانش فاصله ایجاد می‌کند و از سوی دیگر تقلا می‌کند چون ابرقهرمانی، منجی آن‌ها باشد.

Mahmoud Bakhshi, “Disinfection” performance, 2020
Mahmoud Bakhshi, “Disinfection” performance, 2020
Mahmoud Bakhshi, “Disinfection” performance, 2020
Mahmoud Bakhshi, “Disinfection” performance, 2020
Mahmoud Bakhshi, “Disinfection” performance, 2020