جنگل هلندی

محمود بخشی

محمود بخشی در دو سالی که در رایس‌آکادمی آمستردام اقامت داشته به آرشیوی از یک عکاسی قدیمی دست می‌یابد که شامل ۶۸ قطعه عکس با موضوعات مختلف است: پروانه‌ها، گونه‌های گیاهی، کارگران در جنگل، جشن‌ها و شهر. او با تاکید بر کیفیت مستعمراتی این عکس‌ها، با کنایه به استفاده اربابان از کارگران در کنار درخت‌ها به عنوان مقیاس، به موضوع تشابه میان نظام ارباب‌رعیتی و رابطه هنرمند و جامعه می پردازد.
بخش دیگر این پروژه ویدئویی از تصاویر کارگران بی‌حرکت در جنگل است که تلاش دارد جزییات بیشتری از چهره‌ی مبهوت، خسته و ناخرسند آن‌ها را آگراندیسمان کند. در بخش جدید این مجموعه، دو عکس رنگی ارائه شده که هنرمند با وام گرفتن از این شیوه، مانند کارگران میان درختان ایستاده و به دوربین می‌نگرد.

Mahmoud Bakhshi, from “Dutch Wood” project, video installation, duration: 6:14, edition of 3 + 2 AP, 2015
Mahmoud Bakhshi, from “Dutch Wood” project, installation view, 2020
Mahmoud Bakhshi, from “Dutch Wood” project, installation view, 2020
Mahmoud Bakhshi, from “Dutch Wood” project, installation view, 2020