علی فی

هنرمند نمایش داده شده

علی فی (م. ۱۳۶۵، تهران، ایران) هنرمندی بینارشته‌ای است که در آثار خود از تکنولوژی و علم استفاده می‌کند. روند آثار او مبتنی بر برنامه‌نویسی، طراحی دیداری‌ـ شنیداری مولد، رسانه‌های تعاملی و چیدمان‌های مکان‌محور فراگیر است که رابطه‌ی بین هندسه، علم، نور، ادبیات و نیز دگرگونی آن‌ها در دنیای دیجیتال و تعامل با انسان را منعکس می‌کند. کاوش در آئین‌ها و ریشه‌های هنر، فرهنگ و معماری و واقعیت ذهنی انسان‌ها، آثار او را تحت تاثیر قرار داده است. علی تاکنون موفق به دریافت چندین جایزه و بورسیه شده است، از جمله: شورای هنر کانادا، شورای هنر انتاریو، شورای هنر تورنتو و بنیاد فوتون مجارستان. او آثار خود را در آرس الکترونیکا، میوتک، تصمیم دوحه، پچلب، تادااکس، دوسالانه‌ی معماری تهران و مرکز علوم انتاریو در کانادا، ایران، ایالات متحده، آلمان، اتریش، لهستان، قطر و امارات ارائه کرده است. علی فی در تورنتو زندگی و کار می‌کند.

مجموعه‌ها