علی فی

هنرمند

علی فی (م. ۱۳۶۵، تهران، ایران) هنرمند کامپیوتر و تکنولوژیست خلاق است که سابقه‌ی فعالیت در علوم مهندسی محیط زیست و هنرهای تجربی سینمایی دارد. روند آثار او مبتنی بر برنامه‌نویسی، طراحی دیداری‌‌ـ‌شنیداری مولد، رسانه‌های تعاملی و چیدمان‌های محیطی فراگیر است که رابطه‌ی بین هندسه، علم، نور، شعر و نیز استحاله‌ی آن‌ها در کامپیوتر و تعامل با انسان را منعکس می‌کند. کاوش در آئین‌ها و ریشه‌های هنر، فرهنگ و معماری، آثار او را تحت تأثیر قرار داده است. او برای ساختن آرمان‌شهری آینده‌گرا، از نقوش باستانی پارسی استفاده می‌کند و از ذات فراموش‌شده‌ی ایران و سبک زندگی خاورمیانه الهام می‌گیرد. او مؤسس مدیا لبِ «نالسایت» در تهران است و از سال ۱۳۹۲ با فستیوال تادااکس به‌عنوان کیوریتور مستقل همکاری می‌کند. او تاکنون پنج نمایش انفرادی برگزار و آثار خود را در آرس الکترونیکا، میوتک، تصمیم دوحه، پچلب، تادااکس، دوسالانه‌ی معماری تهران در ایران، کانادا، ایالات متحده، آلمان، اتریش، لهستان، قطر و امارات ارائه کرده است. او در تورنتو زندگی و کار می‌کند.

مجموعه‌ها