تیر آرت‌فر آنلاین

نمایشگاه گروهی
۶ مرداد  —  ۱۷ مرداد، ۱۳۹۹
Art Fair

گالری محسن در اولین دوره‌ی برگزاری آنلاین تیرآرت به نمایش مجازی مجموعه‌ای از آثار ساسان ابری، مهرداد افسری، مجتبی امینی، امیرحسین بیانی، امیرحسین زنجانی، بهرنگ صمدزادگان، داریوش قره‌زاد، امیرنصر کم‌گویان و سید محمد مساوات می‌پردازد. این آثار عبارتند از گل‌های وارون‌بخت مجموعه‌ی «واژگون» از ساسان ابری؛ اثری بدون عنوان از مجموعه‌ی «سال‌های دور» مهرداد افسری که سکون در آن غالب است؛ کولاژهای زبر و برنده‌ی «اشک در شهر» از مجتبی امینی؛ «در خفا» و روایت نقاشانه‌اش از مرگ، اثر امیرحسین بیانی؛ «سرباز آبی» از مجموعه‌ی انتزاعی «آرایه» اثر امیرحسین زنجانی؛ نقاشی آبرنگی «کشته شدن مجنون در خیمه‌گاه لیلی» اثر بهرنگ صمدزادگان؛ اثر آغشته به رنگِ «انتزاع از خود» از داریوش قره‌زاد؛ وضعیت چندبعدی چاپ فلز «بدون عنوان» از مجموعه‌ی «جعبه افکار» اثر امیرنصر کم‌گویان و انفجار رنگ در آثار «بدون عنوان» سیدمحمد مساوات از مجموعه‌ی «شادی حاد».

مجموعه‌ها