داریوش قره‌زاد/ انتزاعِ خود

داریوش قره‌زاد

فرهنگ روزمره‌ی توده از انبوه زنان و مردانی در جامعه سخن می‌گوید که هویت خود را در جمع پیدا می‌کنند. از فرهنگی حمایت و اطاعت می‌کنند که در حجم توده شکل می‌گیرد. برای مثال، جمعی از آدم‌ها تصمیم می‌گیرند برای تعطیلات آخر هفته به پارک و یا باشگاهی بروند؛ این بده‌بستان فرهنگی توده هویت را می‌سازد.

Daryoush Gharahzad, “Self-Abstract”, acrylic on canvas, 126 x 126 cm, 2020