ساسان ابری/ واژگون

ساسان ابری

ساسان ابری «واژگون» را در ادامه‌ی مجموعه‌ی «یکشنبه‌ها» با نگرشی دیگر آفریده است. گل‌های وارون‌بخت این مجموعه برخلاف «یکشنبه‌ها» سرزندگی و طراوت خود را باخته، از زندگی جمعی ‪جدا افتاده‬ و به تنهایی بر بستر سیاه تصویر نشسته‌‌اند. این‌بار بافت‌ نرم و آبرنگ‌گونه جای خود را به بافتی خشن و تند‌و‌تیز داده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Sasan Abri, “9 P.M.”, from “Upside Down” series, image transferred on paper, 90 x 50 cm, frame size: 94 x 54 cm, unique edition, 2020
Sasan Abri, “2 A.M.”, from “Upside Down” series, image transferred on paper, 90 x 50 cm, frame size: 94 x 54 cm, unique edition, 2020
Sasan Abri, “3 A.M.”, from “Upside Down” series, image transferred on paper, 90 x 50 cm, frame size: 94 x 54 cm, unique edition, 2020
Sasan Abri, “8 A.M.”, from “Upside Down” series, image transferred on paper, 90 x 50 cm, frame size: 94 x 54 cm, unique edition, 2020
Sasan Abri, “8 P.M.”, from “Upside Down” series, image transferred on paper, 90 x 50 cm, frame size: 94 x 54 cm, unique edition, 2020
Sasan Abri, “9 A.M.”, from “Upside Down” series, image transferred on paper, 90 x 50 cm, frame size: 94 x 54 cm, unique edition, 2020