پورتفولیو ۰۲

نمایشگاه گروهی
۲۱ مهر  —  ۱۰ آبان، ۱۳۹۶
-1 × UndergroundGF × Ground Floor

نمایشگاهی از آثار عکاسی شش هنرمند ایرانی با عنوان «پورتفولیو ۰۲» در گالری محسن برگزار خواهد‌‌شد. این آثار که بازتاب رویکرد منسجم این هنرمندان هستند در قالب یک پروژه یا مجموعه‌ای از آثار(پورتفوليو) ارائه شده است؛ آثاری که از طریق تجربه ورزی، جدیت و تلاش خلق شده‌اند.
هدف گالری محسن از برگزاری مجموعه نمایشگاه‌های پورتفولیو (که اولین نسخه‌ی آن در سال ۱۳۹۵ برگزار شد) فراهم آوردن بستری جدید برای ارائه ی آثار در قالب يك مجموعه، جلب توجه مخاطبان به اهمیت جمع آوری آثار هنری و نیز مواجهه‌ی نزدیک و بی‌واسطه‌ی آن‌ها با آثار هر هنرمند است.
«پورتفولیو» مجموعه‌ای از آثار هنری است که علایق، تجربیات و توانایی‌های بصری و نیز سبک یا شیوه‌ی کار هر هنرمند را به مخاطبان نشان می‌دهد. مجموعه‌داران، موزه‌ها و کتابخانه‌های دانشگاه‌ها از مخاطبان اصلی این گونه نمایشگاه‌ها هستند.
جمع‌آوری عکس عملا با اختراع عکاسی مقارن بود. امروزه سرمایه گذاری روی پورتفولیو یک استراتژی هوشمندانه برای مجموعه‌داران جدی و آینده نگری است که نمی‌خواهند هر اثر را به قیمت گزاف خریداری کنند بلکه می‌خواهند رویکرد و طرز برخورد هنرمند مورد نظرشان نسبت به موضوعی خاص را از نزدیک دنبال کنند.

مجموعه‌ها