بهنام صدیقی

بهنام صدیقی
موضوع پروژه‌ی مستند من، گروهی جوان ایرانی هستند که چند روز برای تعطیلات به طبیعت می‌روند. آن‌ها می‌خواهند تعطیلاتشان را در محیطی آرام و به دور از پیچیدگی‌ها و دشواری‌های زندگی شهری بگذرانند. به این منظور برای اقامت در طبیعت، مکانی را خالی از حضور دیگران انتخاب می‌کنند؛ اما انگار حتی در چنین مکانی، چیزی نادرست است؛ چیزی خارج از کنترلشان است. به نظر می‌رسد آن‌ها ملال و رخوتشان را همراه خودشان آورده‌اند. همه‌ی این‌ها تاثیر آشکاری بر روابطشان و نیز محیط اطرافشان دارد.