علی و رامیار

«کاتماندو»
حجاب عنصری مهم در فرهنگ ایران است که نقش آن تنها به شكلى از پوشش خلاصه نمی‌شود، بلکه پرده‌ای است که حریم خصوصی خانه‌ها را از دید نامحرم پنهان نگه می‌دارد. پنجره نیز یک عنصر معمارانه
است که فضای بیرون و درون را مرتبط می‌سازد: حفره‌ای درون دیوار که امکان دیدن و دیده شدن را فراهم می‌آورد. پرده‌ها نیز نقشی متناقض‌گونه در فرهنگ ایفا می‌کند و نمایانگر تلاشی هستند براى ديده نشدن و برانگیزاننده‌ی هیجانِ ديد زدن زندگى ديگران. این مجموعه بازنمایی این پیچیدگی فرهنگی است. در حالی که «حجاب» سعی در محافظت از حریم خصوصی افراد دارد، نگاه دزدکی به زندگی دیگران را نیز میسر می‌سازد. واكاوى زندگى ديگران و هراس از ديده نشدن شايد سرانجامى جز به هم رسيدن در يك نقطه نداشته باشد: يك نقطه‌ی تلاقى كه ما نام آن را «كاتماندو» نهاديم.