پورتفولیو ۰۱

نمایشگاه گروهی
۱۵ مرداد  —  ۲۷ مرداد، ۱۳۹۵
-1 × UndergroundGF × Ground Floor

عنوان « پورتفولیو » در تاریخ هنرهای تجسمی و پیش از دوران بازتولید آثار هنری به مجموعه‌ای از آثار یک هنرمند گفته می‌شد که ضمن به نمایش گذاشتن گزیده‌ی آثار، تصویری از فضای فکری و کاری وی را ارائه می‌داد.
اما امروزه « پورتفولیو » شیوه‌ای استاندارد برای ارائه آثار هنری است که عموما مجموعه‌داران، موزه‌ها و دانشگاه‌ها، مخاطب آن به شمار میروند؛ روشی مرسوم برای دعوت دوباره از هنردوستان به بازدید از آثار هنرمندان و ایجاد رونق در اقتصاد هنر.

گالری محسن در راستای ایجاد فضایی تازه برای نمایش آثار هنری و با هدف برانگیختن توجه به اهمیت جمع‌آوری آثار هنری در قالبی یکپارچه و نیز دعوت مخاطبان به مواجهه‌ی مستقیم با آن، برای نخستین بار به برگزاری این نمایشگاه اقدام می‌کند و برآن است تا به تناوب آن را با موضوعات و مدیومهای دیگر ادامه دهد.

مجموعه‌ها