وحید دشتیاری

هنرمند نمایش داده شده

وحید دشتیاری (م. ۱۳۶۰، تبریز، ایران) کارشناسی‌ارشد عکاسی خود را از دانشگاه هنر تهران در سال ۱۳۸۵ دریافت کرده است. او مدرس دانشگاه در رشته‌ی نورپردازی و فرایندهای آلترناتیو است. دشتیاری از سال ۱۳۸۷ در نمایشگاه‌های گروهی متعددی شرکت کرده است.

مجموعه‌ها