در آن است آن‌چه در آن است

وحید دشتیاری

«در آن است آن‌چه در آن است»
«گفتم: تو مرا خوفی بنما بی‌رجا یا رجایی بنما بی‌خوف.»
‎ــ فيه مافيه، مولانا

به ديده‌ي من لذت ورود به زندگی همراه ترس و درد است. از همان كودكي، ابزار لذت‌هاي خيالی تنها می‌مانند، مي‌ميرند و تكه‌تكه مي‌شوند؛ اين‌گونه، تجربه‌ی لذت با مفهوم نيستي، تكرار مداوم می‌يابد تا لحظه‌ی لذت مرگ. نابودى و ترس، طبيعتِ لذت‌هاي‌مان می‌شود. گويى خوف ما تاوان لحظه‌لحظه‌ي زندگی است.

Vahid Dashtyari, Untitled, From “In It What Is in It” Series, Analog Photography, 150 x 150 cm, Edition of 5 + AP, 2017
Vahid Dashtyari, Untitled, From “In It What Is in It” Series, Analog Photography, 90 x 90 cm, Edition of 5 + AP, 2017
Vahid Dashtyari, Untitled, From “In It What Is in It” Series, Analog Photography, 110 x 110 cm, Edition of 5 + AP, 2017
Vahid Dashtyari, Untitled, From “In It What Is in It” Series, Analog Photography, 90 x 90 cm, Edition of 5 + AP, 2017
Vahid Dashtyari, Untitled, From “In It What Is in It” Series, Analog Photography, 90 x 90 cm, Edition of 5 + AP, 2017
Vahid Dashtyari, From “In It What Is In It” Series, Installation View, 2017