تراولینگ

غزال رادپی

«جنگل کَلِه» نام مستعار اردوگاه آوارگان و مهاجران در نزدیکی شهر بندری کله در فرانسه بود. بسیاری از افرادی که در این اردوگاه زندگی می‌کردند، با سوار شدن روی کامیون‌ها، قایق‌ها، اتومبیل‌ها یا قطارهایی که از طریق بندر کله یا اروتونل به بریتانیا می‌رفتند، اقدام به ورود غیرقانونی به خاک بریتانیا کردند. این اردوگاه هنگامی مورد توجه جهانی قرار گرفت که مسأله‌ی آوارگان و مهاجران در اروپا وارد مرحله‌ی بحرانی شد، جمعیت اردوگاه افزایش یافت و مسئولین عده‌ای را مجبور به تخلیه‌ی اردوگاه کردند. حکومت فرانسه برنامه‌ای برای تخلیه‌ی ۶۴۰۰ مهاجر از اردوگاه توسط ۱۷۰ اتوبوس ترتیب داد که از ۲۴ اکتبر ۲۰۱۶ آغاز شد، به این هدف که مهاجران را در بخش‌های دیگر فرانسه مجدداً سکنی دهد. در ۲۶ اکتبر، مقامات فرانسوی اعلام کردند که اردوگاه کاملاً تخلیه شده است.

Ghazel, site specific installation at Pasio (detail), 7 sculptures, variable heights, recyceled aluminium, each 65 x 105 cm, 2016
Ghazel, site specific installation at Pasio (detail), 7 sculptures, variable heights, recyceled aluminium, each 65 x 105 cm, 2016
Ghazel, site specific installation at Pasio (detail), 7 sculptures, variable heights, recyceled aluminium, each 65 x 105 cm, 2016
Ghazel, site specific installation at Pasio (detail), 2016