غزال رادپی

هنرمند نمایش داده شده

غزال رادپی در سال ۱۳۴۵ در تهران به دنیا آمد و زندگی خود را در تهران و پاریس سپری می‌­کند. او مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از مدرسه‌ی عالی هنرهای زیبا در نیم، فرانسه دریافت کرده است. او همچنین از دانشگاه پُل وَلری، مونپلیه، فرانسه، مدرک کارشناسی دروس سینمايى دارد. او در دوسالانه‌هاى بین المللی متعددى شرکت کرده است، از جمله پنجاهمین دوسالانه­‌ى ونيز  (کلندیتسنی) در سال ۲۰۰۳، هشتمین دوسالانه‌ی هاوانا (هنر و زندگی) در ۲۰۰۳، سومین دوسالانه‌ی تیرانا (تابوهای شیرین، قسمت دوم: باختن بدون بازنده بودن) در ۲۰۰۵، پانزدهمین دوسالانه­‌ی سیدنی (مناطق تماس) در ۲۰۰۶، و هفتین دوسالانه‌­ی شارجه (تعلق داشتن) در ۲۰۰۵.

آثار او در مجموعه‌های عمومی متعددی گردآوری شده، از جمله: موزه‌ی ملی هنرهای مدرن (مرکز پومپیدو) در پاریس؛ موزه‌ی هنرهای مدرن بنیاد لودویگ در وین و موزه‌ی ملی تاریخ مهاجرت در پاریس. پوسترهای WANTED او به طور دائم در موزه‌ی ملی تاریخ مهاجرت به نمایش درمی‌آیند. نقشه‌های او در موزه‌ی خصوصی صلصالى در دبی؛ بنیاد Aïshti در بیروت؛ و مجموعه‌ی بیک در پاریس نگهداری می‌شوند.

نمايشگاه‌هاى انفرادى اخير غزال رادپی «تقصير من» (گالرى كاربن ۱۲ در دبى) و «مجموعه‌ى ريشه‌ى دوم ، قسمت اول» (گالرى نيوه-كارزون در پاريس) بودند. او در بهمن ماه نمايشگاه انفرادى در ISCP (نيويورك) خواهد داشت.

مجموعه‌ها