The Completeness of The Forms of The Real

Jakob Buchner

آثاری که در معرض دید گذاشته شده‌اند مربوط به تولید و تجسم کیهان یا فضا، به عنوان چیزی ناشناخته هستند، در حالی که تأکید و تمرکز من روی کشف و شهود (به روش اندیشه محور) به جای جست وجوی آگاهانه است. با الهام‌گرفتن از پوشش فضاپیما در فضای خارج از جو زمین من برای اثر هنری شماره 1 (تکمیل فرم‌های واقعی) از فویل طلایی با الگوهای بریده شده، استفاده می‌کنم. بر‌حسب اتفاق آن ها را به رنگ سیاه در می‌آورم طوری‌که فقط نقطه‌های درخشان، دیده می‌شوند. با این الگوهای بریده‌شده به‌طور انتزاعی، موقعیت چشم‌اندازی را مشخص می‌کنم که به عنوان مرز اثر هنری ایفای نقش می‌کند و میدانی برای بازی تصادفی می‌گشاید. در اثر هنری شماره 2 (تکمیل فرم‌های واقعی) من یک فونت طراحی کردم. حروف این فونت مانند ترکیبی از نقطه‌هایی ظاهر می‌شوند که شبیه آسمانی پرستاره است. من روی علاقه‌ام برای خلق یک فعل و انفعال بین سیستم داده شده و نظم انتخابی تأکید می‌کنم و به طور متغیر حروف را مانند دانه‌های تسبیح در یک رشته می‌چینم. در نگاه اول کاراکتر پیچیده‌ای ظاهر می‌شود و با نگاهی دوباره با رمزگشایی، یک مجموعه ی الگوریتمی ظاهر می‌شود. از زاویه دید یک نقاش، در اثر هنری شماره 3 (تکمیل فرم‌های واقعی) من با فویل‌های رنگارنگ شفاف کار می‌کنم و آن‌ها را طوری روی هم قرار می‌دهم که به یک فضای سیاه دست پیدا کنم. عناصر شبه‌سمبولیک و بی‌معنی را در الگوهای از پیش تعیین‌شده کار می‌کنم تا شبیه اتم‌ها در اوربیتال‌های خودشان باشند. حین برش جای لایه‌ها را با هم عوض می‌کنم و به نوعی بی‌شکلی و وقفه در رنگ می‌رسم. در این نمایشگاه، من هر سه رهیافت را با هم ترکیب می‌کنم تا مفهوم خودم از طبیعت را در تولید چیزی آزاد، مورد تأکید قرار بدهم.

300 X 150 CM Permanent Marker and Adhesive Foil on Paper
300 X 150 CM Permanent Marker and Adhesive Foil on Paper
300 X 150 CM Permanent Marker and Adhesive Foil on Paper