سارا قدس

سارا قدس

سارا قدس (م. ۱۳۶۷، تهران، ایران) کارشناس نقاشی از دانشگاه هنر و کارشناس ارشد در رشته‌ی تصویرسازی از دانشگاه تهران است. بیشتر آثار او شامل رسانه‌های جدید هنر و به‌‌ویژه چیدمان هستند. او بعد از کسب تجربیاتی در زمینه‌هایی چون چاپ دستی، تصویرسازی، جواهر و مجسمه‌سازی و مطالعاتی در حوزه‌های نمادشناسی، آناتومی، رفتارشناسی (انسان و جانوران)، جامعه‌شناسی و گاه ترکیب برخی از این علوم با یکدیگر به خروجی چیدمان دست یافته است. آثار او به طور کلی در برگیرنده‌ی طنز سیاه، آیین‌های جوامع مختلف و واکنش افراد نسبت به گذشته، حال و آینده است.


«اسباب بازی‌های بزرگ برای آدم بزرگ‌ها»

انسان معاصر کیست و چطور فکر می‌کند؟ این موجود کوچک هوشمند همواره در طول زمان چنان به قدرت رسیده که هر مفهوم و شیئی در اطرافش را از آن خود کرده است. اعداد، طبیعت، مفاهیم و غیره در برابر این موجود کوچک می‌شوند؛ گویی او مقیاس اندازه گیری هر چیزی در جهان شده است. انسان خود را رفته رفته تبدیل به نمونه ای ضعیف از خداوندگار کرده و مانند کودکان خلق، بازی و سپس نابود می‌کند. بیشتر، قوی‌تر، بزرگتر: این ها تنها برنامه های او برای حیات‌اند. اولین بازی از مجموعه‌ی «اسباب بازی‌های بزرگ برای آدم‌ بزرگ‌ها» «لوح خالی» نام دارد که رابطه‌ی انسان با جهان پیرامون، سیر تاریخ و شاید مسیر فکری او را نشان می‌دهد. این که چه اتفاقی برای اولین اسبابِ‌ بازی انسان می افتد نامعلوم است

Sara Qods, “Toy -1 # Tabula rasa” from “Big Toys for Big Bos” series, cement, clay, plaster, metal, 200 x 120 cm, 2017
Sara Qods, “Toy -1 # Tabula rasa” from “Big Toys for Big Bos” series, cement, cay, plaster, metal, 200 x 120 cm, 2017
Sara Qods, “Toy -1 # Tabula rasa” from “Big Toys for Big Bos” series, cement, clay, plaster, metal, 200 x 120 cm, 2017
Sara Qods, ” Toy -1 # Tabula rasa” from “Big Toys for Big Bos” series, cement, clay, plaster, metal, 200 x 120 cm, 2017
Sara Qods, “Toy -1 # Tabula rasa”, installation view, 2018
Sara Qods, “Toy -1 # Tabula rasa”, installation view, 2018