نازنين طیبه

نازنين طیبه (م. ۱۳۷۱، نوشهر، ایران) از بدو تولد مشخص شد به سندرم دان مبتلا است. او تا پنج‌سالگی قادر به حرف زدن یا راه رفتن نبود. نازنین نقاشی کشیدن را به‌صورت جدی از دو سال پیش آغاز کرده و آثارش در چند نمایش گروهی ارائه شده است. او در تهران زندگی و کار می‌کند. (آثار این هنرمند در تقسیم‌بندی آوت‌سایدر آرت، در شاخه‌ی آوت‌سایدر آرت محض قرار می‌گیرد.)

Nazanin Tayebeh, untitled, marker on paper, 50 x 70 cm, 2020
Nazanin Tayebeh, untitled, marker on paper, 50 x 70 cm, 2020
Nazanin Tayebeh, untitled, marker on paper, 50 x 70 cm, 2020
Nazanin Tayebeh, untitled, marker on paper, 50 x 70 cm, 2020
Nazanin Tayebeh, untitled, marker on paper, 50 x 70 cm, 2020
Nazanin Tayebeh, untitled, marker on paper, 50 x 70 cm, 2020
Nazanin Tayebeh, untitled, marker on paper, 50 x 70 cm, 2020
Nazanin Tayebeh, the 8th annual outsider art exhibition, installation view, 2022