محمودخان

محمودخان (م. ۱۳۲۶، رشت، ایران) پس از بازنشستگی از آموزش‌وپرورش دچار سانحه و از ناحیه‌ی نخاع آسیب دیده و فلج و خانه‌نشین شد. او از سال ۱۳۹۶ پی به استعداد ذاتی خود برده و به‌صورت جدی و تمام‌وقت نقاشی می‌کشد. در این مدت کوتاه او یکی از شناخته‌شده‌ترین هنرمندان این زمینه‌ی هنری در داخل و خارج از ایران شده است. آثار او در هلند، آلمان، فرانسه، آمریکا و غیره به نمایش درآمده و در مجموعه‌ی بنیاد کارتیه در پاریس نگهداری می‌شود. محمودخان در رشت زندگی و کار می‌کند. (آثار این هنرمند در تقسیم‌بندی آوت‌سایدر آرت، در شاخه‌ی آوت‌سایدر آرت محض قرار می‌گیرد.)

Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 70x 50 cm, 2021
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 70x 50 cm, 2021
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 70x 100 cm, 2022
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 100x 70 cm, 2021
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 100x 70 cm, 2021
Mahmoodkhan, untitled, marker on paper, 100x 70 cm, 2021
Mahmoodkhan, the 8th annual outsider art exhibition, installation view, 2022