هلهله

امیرحسین زنجانی

امیرحسین زنجانی در «هلهله» ناچهره‌هایی را به تصویر می‌کشد که در عین درهم‌تنیدگی، هم‌بستگی ندارند. در راستای مجموعه‌های قبلی، امیرحسین مسائل تاریخی- اجتماعی و میلیتاریسم امروزی را در میان انبوه تن‌هایی واکاوی می‌کند که چیستی و هویت‌شان دچار اضمحلال شده و در پس‌زمینه فرو رفته است.

Amir-Hossein Zanjani, “Right and Left Chorus”, from “Applaud” series, oil on canvas, diptych, each: 130 x 180 cm, overall size: 130 x 360 cm, 2021
Amir-Hossein Zanjani, “Applaud” series, Factory 04, installation view, 2021