افسانه‌ها

فریدون آو
۱ دی  —  ۱۵ دی، ۱۳۹۶
Pasio

چیدمان فریدون آو در پاسیو،اثری ساده و بی‌پیرایه، اما بسیار قدرتمند است. با استفاده از نور و تاریکی، سایه هفت ابر قهرمان به طور اتفاقی بر دیوارهایی ظاهر می‌شود که مانند کیهان ژرف و تاریک هستند. پرتوی نوری به ژرفای جهان ناشناخته‌ها افکنده می‌شود که به تصادف خلق شده‌است. این اثر مدل کوچکی از نحوه‌ی تفسیر هنرمند از کارکرد افسانه‌های محبوب انسان مدرن است.
امروز، داستان‌ها و افسانه‌ها همان جایگاهی را دارند که در دنیای قدیم داشته‌اند کارشان تعلیم و راهنمایی انسان در مورد شیوه‌ی زیستن است. آن‌ها از خلال ان داستان‌ها، دریافتی از جهان را ممکن می‌سازند که ریشه در سنت دارد؛ اما نباید آن‌ها را صرف داستان دانست. چرا نقش بسیار مهم‌تری در فرهنگ داشته و دارند. آن‌ها قصه‌هایی مقدس‌اند که گره از معمای جهان و بشر می‌گشایند، به پرسش‌هایی بی زمان پاسخ می‌گویند و حکم قطب نمایی را دارند که جهت را به نسل‌های مختلف نشان داده است. معنای نهفته در افسانه‌ها و اسطوره‌ها، دغدغه‌های مشترک انسان‌ها در طول تاریخ را نشان می‌دهد: تولد، مرگ، زندگی پس از مرگ، منشا جهان، مسئله‌ی اخلاق، معنای زندگی و سرشت بشر. اسطوره‌ها حکمت جمعی بشر هستند و به سرچشمه‌ی روایت‌های فرهنگی جهان مشمول بشر متصل‌اند.

چیدمان
مجموعه‌ها