یَزَشْن

حسین محمدی

حسین محمدی در مجموعه‌ی «یَزَشْن» با آغاز کار در ذهن و نه بازنمایی دنیای بیرون، آثاری کم‌وبیش انتزاعی خلق می‌کند که واقع‌گرا به چشم می‌آیند. حسین با رویکردی نو به اساطیر ایران و با استفاده از مفهوم و ترکیب‌بندی عناصر چهارگانه، سعی در یادآوری مفاهیم کهن و بنیادی فرهنگ ایران به انسان ایرانی دارد.

Hosein Mohamadi, “The Brave IV (On the Arvand)”, from “Yazashn” series, acrylic on canvas, 145 x 200 cm, 2021
Hosein Mohamadi, “Yazashn” series, Factory 04, installation view, 2021