یاسمن نوذری

یاسمن نوذری (م. ۱۳۷۰، تهران، ایران) فارغ‌التحصیل رشته‌ی نقاشی از دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. او تاکنون یک نمایشگاه انفرادی با عنوان «همهمه» در گالری دلگشا برگزار کرده است. او در چندین نمایشگاه گروهی نیز شرکت کرده است. نوذری در تهران زندگی و کار می‌کند.


آب تنها یک ماده نیست: یک ارتباط نیز هست که با سیالیتش چیزها را به تناسب اراده‌ی خود به حرکت در می‌آورد. برای پیدا کردن این خاصیت، در تصاویر جمعیت و طبیعت مطالعه کردم و به دنبال ساختن بافتی پیش رفتم که ارتباط عناصر انسانی و طبیعی را به تصویر می‌کشد: ارتباط عنصری انسانی، که قابل پیش‌بینی است و در طبیعت معادلی ندارد، با بافت وحشی طبیعت که حاصل آشوب و غیر‌قابل‌تقلید است، به دنبال فضای بینابینی ساخت دست و طبیعت بی‌حد و حدود.

Yasaman Nozari, untitled, oil on canvas, 62 x 88 cm, 2019
Yasaman Nozari, untitled, oil on canvas 50 x 90 cm, 2019