یاسمن خالقی

یاسمن خالقی (م. ۱۳۷۶، تهران، ایران) دانش‌­آموخته­‌ی مقطع کارشناسی رشته‌ی نقاشی و دانشجوی کارشناسی‌­ارشد رشته‌ی نقاشی در دانشکده‌­ی هنرهای زیبا دانشگاه تهران است. خالقی در تهران زندگی و کار می‌کند.


نقاشی‌های کشیده نشده و ایده‌های عقیم­‌مانده، حرف‌های خورده‌­شده و دست‌های خشک­‌شده بر دهان. مردودین روی هم تلنبار می‌شوند و با بی‌وزنی‌ای حجیم، گوشه‌گوشه‌ی ذهن را پر می‌کنند و اگر شانس یاری‌شان کند، ممکن است زمانی به شکلی استحاله‌یافته جای خود را در دنیای شکل‌یافته‌ها پیدا کنند.

Yasaman Khaleghi, untitled, from “All in All” series, oil on canvas , 24 x 30 cm, frame size: 24.5 x 30.5 cm, 2020
Yasaman Khaleghi, untitled, from “All in All” series, oil on canvas , 40 x 50 cm, frame size: 40.5 x 50.5 cm, 2020
Yasaman Khaleghi, untitled, from “All in All” series, oil on canvas, 40 x 50 cm, frame size: 40.5 x 50.5 cm, 2020
Yasaman Khaleghi, untitled, from “All in All” series, oil on canvas , 40 x 50 cm, frame size: 40.5 x 50.5 cm, 2020
Yasaman Khaleghi, untitled, from “All in All” series, oil on canvas , 50 x 40 cm, frame size: 50.5 x 40.5 cm, 2020