قهرمانان کوهستان عشق

شیرین فتحی

قهرمانان کوهستان عشق
این مجموعه با الهام از تئاتر کابوکی و نقاشی‌های پرتره و چاپ‌چوبی ژاپن و سنت زن‌پوشی مردان ـ که با ممنوعیت حضور زنان در این‌گونه تئاتر از اوایل قرن هفدهم میلادی آغاز شد وتا به امروز ادامه دارد ـ به مسئله‌ی عدم تعیین هویت جنسی از سوی جامعه نگاه می‌کند که هنوز مهم‌ترین نظریه‌پردازان کوییر درباره‌ی آن بحث و جدل دارند، مهم این است که بازیگر زن‌پوش، قصد تقلید از جنس مونث را ندارد بلکه ایفاگر ذهنیت خود از یک تصویر مثالی از زنان است. مجموعه‌ی حاضر بر اساس بخشی از کتاب ‹‹پنج زن که عاشق عشق بودند›› تحت عنوان ‹‹کوهستان عشق›› اثر ایهارا سایکاکو می‌باشد که روایتی عاشقانه از زنی است که با تغییر ظاهر خود به هیئتی مردانه سعی در تصاحب عشقی دست نیافتنی دارد.