تاج سر جعفری

تاج­ سر جعفری (م. ۱۳۳۴، اردبیل، ایران) است. پانزده سال داشت که ازدواج کرد و به بندر انزلی آمد. پنجاه سال طول کشید تا استعداد ذاتی­‌اش را پیدا کند. پیش از این فرش می­‌بافت و آثار امروزش در ادامه­‌ی همان قالی­بافی است. اکنون پس از ۱۵ سال کار و فعالیت مستمر، آثارش در چندین نمایشگاه انفرادی و گروهی به­ معرض نمایش گذاشته شده است و از سومین سالانه­‌ی آوت­‌سایدر آرت تاکنون حضور داشته است. او هم­‌اکنون در بندر انزلی زندگی و کار می­‌کند. (آثار این هنرمند در تقسیم­‌بندی آوت­‌سایدر آرت، در شاخه­‌ی سلف­‌تات آرت یا خودآموختگان قرار می­‌گیرد.)

Tajesar Jafari, untitled, sewing on fabric, 65 x 60cm, unique edition, 2019
Tajesar Jafari, untitled, sewing on fabric, 57 x 80 cm, unique edition, 2019
Tajesar Jafari, untitled, sewing on fabric, 74 x 50 cm, unique edition, 2019
Tajesar Jafari, untitled, sewing on fabric, 150 x 150 cm, unique edition, 2019
Tajesar jafari, the 7th annual outsider art exhibition, installation view, 2021