دوده، مه، خاک

مجید بیگلری

مجید بیگلری همواره در طول فعالیتش با پنهان کردن بخش عمده‌ای از نشانگان تصویری‌اش مخاطب را به هم‌یاری در تجربه‌ی معناسازی دعوت می‌کند. در این چیدمان مجید در ادامه‌ی سیر اخیرش با مهروموم کردن سرنخ‌ها به دنبال کاستن از فاصله‌ی بعید سرزمین رویایی‌اش با واقعیت ملتهب اطراف است. او برای متریال زمینه‌ی آثارش حلبی‌هایی بازیافتی‌ای در «دوده، مه، خاک» استفاده می‌کند که در سقف خانه‌های میان‌شهر به کار رفته است. این حلبی‌ها روزی ظرف روغن‌موتور و مشتقات نفتی بوده‌اند؛ مخزن برکتی وعده‌داده‌شده که امروز گویی تنها شوربختی تحمیلی آن ما را مجازات می‌کند. مجید سپس با کلاژ و اسمبلاژ زمخت محتوای چمدانی تصادفی‌یافته از نامه‌ها، کارت‌پستال‌ها و عکس‌های خانوادگی دهه شصت، روایتی آشنا از مهاجرت خانواده‌ای از قشر متوسط به آمریکا می‌سازد که سرزمین رویاهای بزرگ است! او اما با نقاشی روی این اسناد، روایت کامل را از چشم ما مخفی نگه می‌دارد: انگار که رزولوشن واقعیت را با فلو و فوکوس دوربین ناظر تغییر می‌دهد؛ شاید سرانجام بتواند تجربه‌ی ناهمگون و پیچیده‌ی زیسته‌اش را با رویای هنوزنزیسته‌اش منطبق کند.

Majid Biglari, “Frame Spot on the Wall”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed media, tinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs), paint, watercolor, ink, glue, etc., 64x 64 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “Farewell Party”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed media, tinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs, newspapers), paint, watercolor, ink, glue, etc., 61 x 63 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “Apricot Tree beside the Wall”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed media, tinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs), paint, watercolor, ink, glue, etc., 64 x 64 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “Iran”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed media, tinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs, newspapers), paint, watercolor, ink, glue, etc., 64 x 48 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “Rain in the Middle of an Autumn Day”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed media, tinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs), paint, watercolor, ink, glue, etc., 44 x 64 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “Ray of Light from the Street Lamp”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed media, tinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs), paint, watercolor, ink, glue, etc., 64 x 44 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “First Anniversary”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed media, tinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs), paint, watercolor, ink, glue, etc., 44 x 44 cm, unique edition, 2021
Majid Biglari, “Flowers by the River”, from “Soot, Fog, Soil” series, mixed media, tinplate (used in oil cans and roofing material), paper (letters, photographs), paint, watercolor, ink, glue, etc., 45 x 44 cm, unique edition, 2021
VOLTA Basel 2021, installation view
VOLTA Basel 2021, installation view
VOLTA Basel 2021, installation view
VOLTA Basel 2021, installation view