سونالیکا وکیلی

سونالیکا وکیلی متولد ۱۳۶۳ تهران است. او کارشناسی عکاسی خود را از دانشگاه هنر تهران دریافت کرده است. وکیلی تاکنون در چندین نمایشگاه گروه شرکت داشته. همچنین اثر او تحت عنوان «تعامل با سیندی شرمن» نامزد نهایی (منتخب) دریافت جایزه‌ی بزرگ «رقابت بین-المللی خلاقیت لندن» در سال ۲۰۱۱ شد و لوح تقدیر «جوایز بین‌المللی عکاسی» را نیز در سال ۲۰۱۳ دریافت کرد.


«روزهای بلند سال»

بهار
در تقویم‌های متفاوت از تقویم چینی، لاتین و شمسی، بازه ی زمانی بین اواسط اسفند ماه تا اوایل تیر ماه، جایی که انحراف محور زمین نسبت به خورشید افزایش می یابد، اولین فصل از فصل‌های مناطق معتدل، یعنی بهار فر‌امی رسد و طول مدت روز به‌سرعت زیاد می شود، زمین گرم شده و گیاهان شروع به رشد می کنند و همه چیز زیبا می‌شود.
اما در این عکس‌ها تلقی من از بهار بلند شدن روزهاست، و تأثیری که نور خورشید بر شمایل ظاهری گل ها می‌گذارد، عینیت‌شان را به خیالی در برابر دیدگانم بدل می‌سازد.
سونالیکا وکیلی
۱۳۹۵

Sonalika Vakili, “Spring”, from “The Long Days of the Year” series, print on photo paper, 24 x 24 cm, edition of 3 + AP, 2016
Sonalika Vakili, “Spring”, from “The Long Days of the Year” series, print on photo paper, 24 x 24 cm, edition of 3 + AP, 2016
Sonalika Vakili, “Spring”, from “The Long Days of the Year” series, print on photo paper, 24 x 24 cm, edition of 3 + AP, 2016
Sonalika Vakili, “Spring”, from “The Long Days of the Year” series, print on photo paper, 24 x 24 cm, edition of 3 + AP, 2016