گوشت

آریا تابندهپور

از دوستانم که موی سفید داشتند خواستم تا عکسی از خودشان بگیرند و برای من بفرستند. قصد داشتم آن‌هارا پشت سرهم بر روی یک رول کاغذ چاپ کنم. در مرحله‌ی ویرایش عکس، به خاطر عدم توانایی من در انتقال خواسته‌ام به دوستی که این کار را برای من انجام می‌داد، تم رنگی قرمز به طور اتفاقی به عکس اضافه شد و من را به یاد تاریکخانه‌ی عکاسی و مراحل سه‌گانه ظهور، توقف و ثبوت انداخت. تم رنگی عکس را نگه داشتم و پیکسل‌های عکس را به تناوب کم کردم. در انتها سازه‌ای طراحی شد تا این رول عکس در آن نمایش داده شود.

Arya Tabandehpoor, untitled, from “Flesh” series, (rolled photograph, glass cube, electric motor, sensors, electric circuits, power adaptor and wiring in plexiglass boxes), 28 x 40 x 10 cm, unique edition of 7, 2017
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Flesh” series, (rolled photograph, glass cube, electric motor, sensors, electric circuits, power adaptor and wiring in plexiglass boxes), 28 x 40 x 10 cm, unique edition of 7, 2017
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Flesh” series, (rolled photograph, glass cube, electric motor, sensors, electric circuits, power adaptor and wiring in plexiglass boxes), 28 x 40 x 10 cm, unique edition of 7, 2017
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Flesh” series, (rolled photograph, glass cube, electric motor, sensors, electric circuits, power adaptor and wiring in plexiglass boxes), 28 x 40 x 10 cm, unique edition of 7, 2017
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Flesh” series, (rolled photograph, glass cube, electric motor, sensors, electric circuits, power adaptor and wiring in plexiglass boxes), 28 x 40 x 10 cm, unique edition of 7, 2017
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Flesh” series, (rolled photograph, glass cube, electric motor, sensors, electric circuits, power adaptor and wiring in plexiglass boxes), 28 x 40 x 10 cm, unique edition of 7, 2017
Arya Tabandehpoor, untitled, from “Flesh” series, (rolled photograph, glass cube, electric motor, sensors, electric circuits, power adaptor and wiring in plexiglass boxes), 28 x 40 x 10 cm, unique edition of 7, 2017
Arya Tabandehpoor, from “Flesh” series, installation view, 2017
Arya Tabandehpoor, from “Flesh” series, installation view, 2017
Arya Tabandehpoor, from “Flesh” series, installation view, 2017