سیمین رجبی

سیمین رجبی متولد ۱۳۶۳ تهران و کارشناس ارشد پژوهش هنر از دانشگاه علم و فرهنگ است. او در سال ۱۳۸۸ در نمایشگاه گروهی «صد اثر صد هنرمند» در گالری گلستان شرکت داشت.


«نورگاه»

این آثار نمایانگر یک وضعیت‌اند: وضعیتی که انسان معاصر درگیر آن است و حاصل استقلال آدمی از طبیعت و توانایی او در دخل و تصرف در آن و استثمار در جهت مقاصد و اراده‌ی بشر است. بحران‌های زیست‌محیطی، توسعه‌ی بی‌رویه‌ی شهرها، جنگ، مهاجرت، بی‌خانه و کاشانه شدن انسان مدرن و به دنبال آن حس اضطراب، تعلیق و بی‌ثباتی، ریشه در مفهوم سوژه‌ی سلطه‌گر تک‌گو و تمایز میان ذهن و جسم، خود و دیگری، انسان و طبیعت دارد. بنابراین، در وضع موجود و در زمانه‌ای که انقلاب تکنولوژیکی حتی اصیل‌ترین و اساسی‌ترین معیارهای زندگی بشر را زیر و رو کرده و دامنه‌ی تأثیرات آن از زندگی بشر فراتر رفته و تمامی موجودات جاندار و بی‌جان، و به‌طور کلی تمام کره‌ی زمین را در بر گرفته است، بیش از پیش دگرگونی نحوه‌ی تفکر ما در مورد هستی و عالم طبیعت ضرورت می‌یابد. هایدگر معتقد است که فکر نکردن به آن چه بر ما و دنیای ما می‌رود و غفلت از اختلالی که این تحولات در ذات و گوهر موجودات پدید می‌آورد، بسیار بدشگون و نامیمون است.
سیمین رجبی
۱۳۹۵

Simin Rajabi, untitled, from “Clearing” series, acrylic on cardboard, 48 x 69 cm, 2016
Simin Rajabi, untitled, from “Clearing” series, acrylic on cardboard, 32.5 x 47 cm, 2016
Simin Rajabi, untitled, from “Clearing” series, acrylic on cardboard, 32.5 x 47 cm, 2016
Simin Rajabi, untitled, from “Clearing” series, acrylic on cardboard, 33 x 47 cm, 2016
Simin Rajabi, untitled, from “Clearing” series, acrylic on cardboard, 32.5 x 47 cm, 2016