شیدا عرب یزدی

شیدا عرب یزدی (م. ۱۳۷۰، کرج، ایران) مدرک کارشناسی خود را در رشته‌ی نقاشی از دانشگاه هنر سمنان دریافت کرده و آثارش در چندین نمایشگاه گروهی به نمایش در آمده است.


«انزوا»

هنر بازنمایی ذهن ناخودآگاه است. ذهن من همیشه درگیر مسائلی چون حقیقت، جنسیت و تفاوتی که ایجاد می‌کند و نیز ساختارهای ایدئولوژیکی بوده است. به همین خاطر، این پرسش همواره پیش روی من بود است که حقیقت چیست و چگونه می‌توان تشخیص داد. از نظر من هیچ چیز مطلق، حتمی و قطعی نیست و حقیقت گاه مانند سیاه چاله‌ای است که حتی نزدیک شدن به آن نیز دلهره آور است.
مجموعه «انزوا» در واقع به روند زندکی ما اشاره دارد و اینکه چگونه می‌توان در چنین شرایطی انسان را تربیت و ذهن او را کنترل کرد. همچنین به این مسئله می‌پردازد که آرزوها و باورهای ما پیش ساخته اند و تحت عنوان تعاریفی به ما تحمیل می‌شوند و زبان تنها یک قرارداد است که تنها در ظاهر برای برقراری ارتباط به وجود آمده، اما در اصل واسطه‌ای است برای سلطه بر افکار و شرطی شدن انسان.

Sheida Arab Yazdi, untitled, from “Isolation” Series, Oil on Board, 37 x 70 cm, 2017
Sheida Arab Yazdi, Untitled, From “Isolation” Series, Oil on Board, 37 x 70 cm, 2017
Sheida Arab Yazdi, Untitled, From “Isolation” Series, Oil on Board, 37 x 70 cm, 2017
Sheida Arab Yazdi, Untitled, From “Isolation” Series, Oil on Board, 75 x 150 cm, 2017
Sheida Arab Yazdi , “Episode 02: Midday”, group exhibition, installation view, 2017
Sheida Arab Yazdi , “Episode 02: Midday”, group exhibition, installation view, 2017
Sheida Arab Yazdi , “Episode 02: Midday”, group exhibition, installation view, 2017
Sheida Arab Yazdi , “Episode 02: Midday”, group exhibition, installation view, 2017