دنیا فاضل‌نیا / شهاب شاهلی

موجی از داده‌ها در راه است، درگاه آدمی هم بزرگ. ورودی‌ها از همه‌سو به پیش می‌آیند و از این درگاه وارد می‌شوند. در اوان، گمان می‌بری قابل مهارند و این تویی که انتخاب می‌کنی کدام داده را پردازش کنی و کدام یک را به طرفی بریزی.
داده‌ها همچنان در مسیرند؛ بی‌نظاره و با سرعتی بی‌بدیل در مدارهای خود در چرخش‌اند. کم‌کم می‌بینی آن چه به طرفی در حاشیه رانده شده همان ذهن توست. رسانه گذرگاه خود را پیدا کرده و ذهن آدمی نمایشگر تمام قد این راه و بی‌راه‌هاست.
رسانه هرگز باز نمی‌ایستد و در چرخه‌ای از تولید و بازتولید دروندادها، جهان و فهم این‌ جهانی را برای ما تعبیر می‌کند. آنچه می‌ماند مسلوبی است از انسان آزاد.

Shahab Shahali , Donya Fazelnia, “BIPS”, Mixed Media , Statue, 20 x 27 cm, 2018
Shahab Shahali , Donya Fazelnia, “BIPS”, Mixed Media , Statue, 20 x 27 cm, 2018
Shahab Shahali , Donya Fazelnia, “BIPS”, Installation View, 2018