سید مصطفی سید شجاع

سیدمصطفی سیدشجاع (م. ۱۳۶۳، تهران، ایران) فارغ‌التحصیل کارشناسی نقاشی از دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران است. او از سال ۱۳۹۲ تاکنون به تدریس تخصصی طراحی و نقاشی در مؤسسات آزاد آموزشی می‌پردازد. سیدشجاع در رودهن زندگی و کار می‌کند.


«فرآیند»

«فرآیند» مجموعه‌ای است از فعل و انفعالات در جهت نتیجه‌ای خاص که حاصل آن نقاشی است. در این مسیر پیش‌رونده عکس ماده‌ی خامی است برای باز آفرینی پرتره‌های انسانی؛ پرتره‌هایی که از مرز بازنمایی فراتر رفته و تعاریف بصری متغیری را در هر مرحله ایجاد می‌کند. هر کدام از این جلوه‌های بصری خود می‌تواند شروع یک جریان مطالعاتی مستقل باشد. از دیدگاه من این روند ورود به دنیای امکان است. امکانی که هستی هنرمند در آن اتفاق می‌افتد.

Seyed Mostafa Seyed Shoja,“Process 1”, from “Process” series, oil on canvas, 50 x 50 cm, frame size: 52 x 52 cm, 2021
Seyed Mostafa Seyed Shoja,“Process 2”, from “Process” series, oil on canvas, 50 x 50 cm, frame size: 52 x 52 cm, 2021
Seyed Mostafa Seyed Shoja,“Process 3”, from “Process” series, oil on canvas, 50 x 50 cm, frame size: 52 x 52 cm, 2021
Seyed Mostafa Seyed Shoja,“Process 4”, from “Process” series, oil on canvas, 50 x 50 cm, frame size: 52 x 52 cm, 2021
Seyed Mostafa Seyed Shoja,“Process 5”, from “Process” series, oil on canvas, 50 x 50 cm, frame size: 52 x 52 cm, 2021
Seyed Mostafa Seyed Shoja,“Process 6”, from “Process” series, oil on canvas, 50 x 50 cm, frame size: 52 x 52 cm, 2021
Seyed Mostafa Seyed Shoja, “Process 7”, from “Process” series, oil on canvas, 50 x 50 cm, frame size: 52 x 52 cm, 2021
Episode 08, installation view
Episode 08, installation view
Episode 08, installation view
Episode 08, installation view