ستاره سنجری- مجموعه‌ی «فروپاشی»

ستاره سنجری (م. تهران، ایران، ۱۳۶۵) کارشناسی طراحی گرافیک خود را از دانشگاه الزهرا دریافت کرده است. او از سال۱۳۸۳ به عنوان طراح گرافیک و عکاس مستقل کار می­کند. ستاره فعالیت حرفه‌­ای خود را در زمینه‌­ی عکاسی از سال ۱۳۸۶ آغاز کرد. او تاکنون موفق به دریافت چندین جایزه شده و آثارش در نمایشگاه­‌های انفرادی و گروهی مختلف در داخل و خارج از ایران به نمایش در آمده است.

Setare Sanjari, untitled, from “Decomposition” series, digital C-print, 75 x 110 cm, edition of 3 + AP, 2014
Setare Sanjari, untitled, from “Decomposition” series, digital C-print, 75 x 110 cm, edition of 3 + AP, 2014
Setare Sanjari, untitled, from “Decomposition” series, digital C-print, 75 x 110 cm, edition of 3 + AP, 2014
Setare Sanjari, untitled, from “Decomposition” series, digital C-print, 75 x 110 cm, edition of 3 + AP, 2014
Setare Sanjari, untitled, from “Decomposition” series, digital C-print, 75 x 110 cm, edition of 3 + AP, 2014
Setare Sanjari, untitled, from “Decomposition” series, digital C-print, 75 x 110 cm, edition of 3 + AP, 2014
Setare Sanjari, untitled, from “Decomposition” series, digital C-print, 75 x 110 cm, edition of 3 + AP, 2014
Setare Sanjari, untitled, from “Decomposition” series, digital C-print, 75 x 110 cm, edition of 3 + AP, 2014
Setare Sanjari,”Decomposition”, installation view, 2019
Setare Sanjari,”Decomposition”, installation view, 2019
Setare Sanjari,”Decomposition”, installation view, 2019